Onsdagsmässan

Varje onsdag kl 18.30 i
Majornakyrkan

Aktuellt

Onsdagsmässan firades första gången hösten 2009 i S:t Andrews i centrala Göteborg. Mässan var från början tänkt att firas ett par gånger men har i stället fortsatt i över 9 år. Det är en enkel mässa med musik, bibelläsning, en kort reflektion, bön och tystnad. Efter mässan fortsätter sedan gemenskapen på ett kafé eller en bar i närheten.

Efter många år i S:t Andrews Church fortsatte mässan i Betlehemskyrkan. Nu går mässan in i en helt ny fas då kyrkorna i Majorna kommer stå som värd. Kollekten är en viktig del av Onsdagsmässan och därför ser vi fram emot att, med såväl pengar som engagemang och tid, kunna hjälpa till i en av de sociala och diakonala verksamheter som Räddningsmissionen arbetar med, nämligen kvinnor i utsatta livssituationer här i Göteborg.

Du är mycket välkommen att fira mässa tillsammans med oss och dela gemenskapen. Varje onsdag kl. 18.30* i Majornakyrkan under hela våren. Till hösten ses vi i Carl Johans församling och nästa vår 2020 i Matteuskyrkan i Majorna.

* 20/2, 13/3, 24/4 & 8/5 starttid kl. 18:00

Information

Allt började när jag stod på en stege ett par meter upp i luften och målade en gavel på mina föräldrars sommarstuga. Som från ingenstans dök en fras upp som satt sig från en predikan någon gång.

»Den kristnes plats har aldrig varit på åskådarplats.«

Att som jag vara kritisk och ha en massa tankar kring kyrkan är ingen konst, men att försöka göra något konstruktivt är desto svårare. Det är så lätt att hamna där, på åskådarplatsen, och ha en massa synpunkter på vad som är bra och dåligt, vad som funkar och vad som inte funkar, vad som är rätt och vad som är fel.

Tankarna där uppe på stegen gick till alla de vänner jag mött de senaste åren som varit med i en kyrka men som lämnat. Hur skulle det vara om jag skapade en gudstjänst för dem, men också för mig själv?

Läs mer

Musik

Vi möts, med musik.

Så inleds Onsdagsmässan varje vecka. Den gör det därför att vi tror att musik kan hjälpa oss att se vår omgivning; att möta varandra, att se de utsatta, att förnimma Gud, och att förstå oss själva. Vi möts i gudstjänstens gemensamma sång, i enkla psalmer, där vi får samlas i tacksägelse för det som varit, och i ett rop på hjälp inför det som komma skall.

Vi äger också en stark övertygelse om att musik i kyrkan inte måste vara musik som skrivits för kyrkan. Under de år som Onsdagsmässan firats har kyrkrummet därmed, utöver de gemensamma psalmerna, fyllts av allt från gamla läsarsånger till smäktande countryballader och skarpladdade protestvisor.